Přeskočit na obsah »

Vítejte v internetovém obchodě Levné mikroskopy

Právě jste na:

Historie mikroskopů

Mikroskop - tento úžasný přístroj, který lidstvu odhalil krásy mikrosvěta, známe již více než 400 let.

Jeho vynález není připisován jedné osobě. Silné čočky se používaly již od starověku ke zkoumání malých objektů. Patrně jako prvý sestrojil použitelný mikroskop holandský brusič čoček a výrobce brýlí Zacharias Jansen někdy kolem roku 1590. Italský astronom a matematik Galileo Galilei vylepšil Jansenův vynález a použil jej k vědeckým účelům, např. aby prozkoumal mravenčí oko. Mikroskopy však byly vlastně vedlejším produktem při objevení teleskopů muži jako Galileo a Kepler.

Jako jeden z prvních používal jednoduchý mikroskop na zkoumání detailů žijících tvorečků Holanďan Antonius van Leeuwenhoek (1632-1723), holandský obchodník s látkami z Delftu, jež přispěl významnou měrou ke zdokonalení dosud primitivního přístroje. Vymyslel, jak přesně vybrousit čočky a jak je sestavit a upevnit, aby vytvořily silný zvětšovací efekt. Jako první na světě viděl a popsal krevní buňky.

Nevýhodou Leeuwenhoekova mikroskopu však bylo to, že byl jednočočkový. Tím byly možnosti mikroskopu značně omezeny (přestože jeho čočky zvětšovaly až 270x). V roce 1665 vynalezl anglický fyzik a chemik Robert Hooke tzv. složený mikroskop s více čočkami.

Mikroskop Roberta Hooka (1635-1703)

V 19. století prožívá mikroskop dramatický vývoj. Přispěli k tomu především Carl Zeiss (výroba mikroskopů) , Ernst Abbe (studie optických principů) a Otto Schott (výzkum optického skla) .

Optický (paprskový) mikroskop dosáhl ve 30. letech své teoretické hranice. Ta je limitována 1000 násobným (resp. 2000 násobným) zvětšením a rozlišením 0,2 mikrometru. Vědci však chtěli vidět detaily buněk. To vyžadovalo zvětšení řádově 10 000 násobné.

Bylo tedy nutno zkonstruovat mikroskop na jiném principu. Místo světelného paprsku se zde využívá elektronový paprsek (tok rychlých elektronů), místo skleněné čočky čočka magnetická. První mikroskop na tomto principu (tzv. prozařovací elektronový mikroskop) byl vyvinut v Německu v roce 1931 a zasloužili se o to především Max Knoll a Ernst Ruska.

Ano, mikroskopy i možnosti vědeckého bádání se od té doby vyvinuly neuvěřitelným způsobem, a proto dnes zní téměř archaicky Leeuwenhoekova první slova o bakteriích: ?"Na mém rtu je jich více než poddaných v impériu Jeho Veličenstva".

Přijměte naše pozvání do světa přístrojů, které ovlivnily vědecký vývoj i lidské životy.